zblízka a ďaleko

stačí malý trik, a všetko je blízko.