Zbierka na film a CD

Prosíme o príspevok na pripravovaný dokument a CD.

Príspevok je možné zaslať tu: https://www.startlab.sk/chvm

Ďakujeme!