menej pohoda, viac letisko

pohoda sa pomaly mení na letisko, ale symboly ešte stále zostávajú. toto je dvojdňový report.

a na druhý deň