kolíky a lietadlá

ešte chvíľu letisko bude letiskom. ešte chvíľu bude žiť vo virtuálnom svete a prvým kontaktom s realitou budú vytyčovacie kolíky.

pohoda-101 pohoda-102 pohoda-103 pohoda-104 pohoda-105 pohoda-106 pohoda-107 pohoda-108 pohoda-109 pohoda-110 pohoda-111 pohoda-112