hviezdy.slovensko a česko

tak toto je taký výber skoro všetkého, čo som videl. niekedy je dôležité, že ste blízko. týchto hudobníkov poznáte už roky a máte pocit, že ste s nimi vyrastali, že vždy boli, sú aj budú. že patria k nášmu vnímaniu sveta.