CHVM a Graffiti

Článok pojednávajúci o prvom tagu a graffiti na Slovensku v spojení s CHVM