10.07.2016, pohoda

ani sme sa nenazdali, a je po pohode. hudobné aparatúry boli demontované takmer okamžite po ukončení ostatných koncertov a po odchode ostatných účastníkov pohody zostali len zbytky.