Myšlienka dňa:

– Všetkým, čo mi želali všetko dobré do roku 2010, oznamujem, že ANI TROCHU TO NEPOMOHLO! Preto prosím, aby ste mi do roku 2011 posielali iba peniaze, alkohol alebo aspoň stravné poukážky. Srdečná vďaka…!

Myšlienka dňa:

– Viete, aký je to „Sex 2010“? Nie? A to tu už máme rok 2011…

Myšlienka dňa:

– Keď neviete, ktorou nohou šťastne vykročiť do Nového roku, choďte radšej po štyroch…!

Myšlienka dňa:

– William Somerset Maugham tvrdí, že tragédia života niekedy spočíva v tom, že dosiahneme to, po čom túžime. Takže ja vám poprajem do nového roku splnenie iba tých želaní, ktoré vás naozaj učinia šťastnými…! (Ivan Masarik)

Myšlienka dňa:

– Ja vám všetkým prajem, nech je nový rok lepší, než bude…

Myšlienka dňa:

– Aj ateizmus je v konečnom dôsledku tiež len viera. V tomto prípade viera v to, že Boh neexistuje…

Myšlienka dňa:

– Vždy, keď sa ma niekto opýta, ako sa mám, trpím obavou, že ak odpoviem pravdivo, obvinia ma zo šírenia poplašnej správy… (Ivan Masarik)

Myšlienka dňa:

– Nemôžem si pomôcť, ale mne sa ľudia, ktorí o sebe často a s obľubou prehlasujú, že sú iní než ostatní, zdajú všetci rovnakí… (Ivan Masarik)

Myšlienka dňa:

– Na Vianoce som žene kúpil trojmetrovú nočnú košeľu. Mňa už totiž viacej baví hľadanie než nájdenie…

Myšlienka dňa:

– Aké boli moje Vianoce? Kapor na čierno, mama na mäkko a ja na mol…