Myšlienka dňa:

– Len málo vecí by sme si priali, keby sme dokonale poznali to, po čom túžime… (Rochefoucauld)

Myšlienka noci:

– Keď som zbadal v zrkadle svoj zadok, zľakol som sa! Tuším sa mi začala rozdvojovať osobnosť… (Ivan Masarik)

Myšlienka dňa:

– Od istého času sa nepoznávam. Odvtedy sa už ani neholím, nebudem predsa holiť cudzieho chlapa… (Adam Mihalčin)

Myšlienka dňa:

– Učme sa z chýb našich rodičov! Používajme radšej antikoncepciu…!

Myšlienka dňa:

– Škoda, že už nikdy nedostaneme druhú šancu zopakovať si prvý dojem…

Myšlienka noci:

– Alkohol je jed. No bez neho je to zase otrava…

Myšlienka noci:

– Obzvlášť ťažko sa hľadá pravda vo víne najmä vtedy, ak ho niet…

Myšlienka dňa – suchá:

– Absolvoval som kurz rýchločítania a prečítal „Vojnu a mier“ za dvadsať minút. Je to niečo o Rusku… (Woody Allen)

Myšlienka dňa:

– Ženy sú vždy pravdivé, dokonca i uprostred svojej najväčšej falše, pretože tak jednajú vždy z nejakého prirodzeného citu… (Balzac)

Myšlienka noci:

– Čo s tým, ak niekoho už v živote nechceme vidieť, ale ani nedokážeme bez neho žiť? Zabiť sa? Alebo postačí iba vypichnúť si oči…? (Ivan Masarik)